Ovaj efekt se postiže mašinom s pečatom na metalnoj pločici koja je izrezana u obliku koji želite nanijeti.