Ky efekt realizohet me një makinë vulosje të pllakave që përdoret në pllakë metalike dhe është e gdhendur me një imazh të dizajnit që dëshironi për aplikimin e folies.