Në VI-PRINT patëm nderin të mirëpresim Drejtorin Ekzekutiv të Odës Amerikane në Kosovë, Z. Arian Zeka së bashku me bashkëpuntoret e tij.

Në takim u diskutuan disa qështje mjaft me rëndësi sa i përket zhvillimit, sfidave dhe kapaciteteve prodhuese.
Synimi i diskutimit tonë ishte që në vitet e ardhshme, të krijojmë vende të reja pune dhe rritje të kapacitetit të prodhimit gjithmonë duke ofruar prodhime shumë kualitative, me cmimet më të arsyeshme dhe afate sa më të shkurtëra kohore.

Leave a reply