Debossing је супротно од утискивања. Као и код утискивања, можете одабрати да оставите површину нетакнуту или испуњену бојом.