Mund të keni një sërë mundësish për të cilat mund të bëni ndryshime në kuti. Këto ndryshime mund të bëhen në madhësinë, ngjyrën, dizajnin, modelin ose formën e kutisë.