Trendet e ngjyrave për vitin 2019


Ngjyrat janë një komunikues universal, një forcë dinamike e botës vizuele që sjellë jetë dhe kuptim në gjithçka që shohim. Ato sigurisht që ndikojnë edhe se si ndihemi.

                         Ngjyrat në trend sipas kodeve

Njerëzit kanë reagime instiktive, emocionale dhe kulturore ndaj ngjyrave në të gjithë spektrin.

Viprint, si gjithmonë ofron shërbime të kualitetit të ngjyrave shumë të lartë në mënyrë që të arrijë kënaqësinë e klientëve duke u ofruar shtyp të saktë konform kërkesave të tyre.

Ne gjithashtu luajmë rolin e konsulentit të dizajnit grafik në mënyrë që të nxjerrim më të mirën nga shtypi i produkteve të kërkuara.

Më poshtë shihni ngjyrat më të preferuara në botë:

Leave a reply