Produktet

Kutia për torte

Kutia për torte

Kutiat janë të lehta në mënyre që të mund të transportohen me lehtësi. Prandaj janë shumë të përshtatshme për t’u përdorur. Edhe pse peshojnë pak, ato mund të mbështesin peshën e produktit të mbyllur dhe të sigurojnë mbrojtjen e plotë.

Read more

Libra me lidhje të fortë

Libra me lidhje të fortë

Lidhja e fortë – një formë e lidhjes që përdoret më së shumti për llojet e ndryshme të librave të njohur ndryshe si libra me kapak apo libra softcover. Librat me lidhje të fortë gjithashtu mund të përdoren për doracakët, katalogët, etj. Formati A5 A6 B5 B6

Read more